Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote Dr. Coffee kavos aparatą ir tikimės, kad esate patenkinti. Ši garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje ir suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotų Dr.Coffee prekybos agentų. Jei Dr. Coffee kavos aparatui reikia garantinio remonto, prašome susisiekti su prekybos agentu iš kurio kavos aparatą pirkote arba tiesiogiai su vietine Dr. Coffee atstovybe. 

Garantija

Šia garantija Dr. Coffee užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu, produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Įgaliotos serviso dirbtuvės arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį, jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų, blogo montavimo arba blogos montavimo kokybės. Nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. Dr. Coffee pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka Dr. Coffee nuosavybe. Techninė priežiūra pasibaigus garantiniam laikotarpiui atliekama visose šalyse, kuriose Dr. Coffee oficialiai parduoda šį produktą.

Sąlygos

  Ši garantija galioja tik tuomet, jei kartu su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis, kuriame nurodyta pardavimo data, kavos aparato modelis ir įgalioto prekybos agento pavadinimas. Dr. Coffee pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.

  Garantijos laikotarpio trukmė yra 1 metai juridiniams asmenims ir 2 metai fiziniams asmenims.

  Garantijos galiojimo metu nemokamai organizuosime juridinių asmenų kavos aparatų pristatymą į servisą (fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims Vilniaus mieste ši papildoma paslauga negalioja). Dėl šios papildomos paslaugos prašome susisiekti su vietine atstovybe tiesiogiai ar su agentu, iš kuriuo kavos aparatą pirkote.

Garantija negalioja, jei produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba), kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.

Garantija netaikoma šiais atvejais:

1. Periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jei dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, pieno putojimo įtaiso detales ir kt.);

2. Produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu, nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;

3. Su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiomis transporto išlaidomis, su iškvietimu susijusiomis transporto išlaidomis ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4. Nuostoliams, atsiradusiems dėl:

a) netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:

●  produkto naudojimo nenumatytais tikslias arba jeigu nebuvo laikomasi Dr.Coffee naudojimo ir priežiūros nurodymų;

●  jeigu nebuvo naudojamas vandens filtras nors tai ir buvo numatyta Dr. Coffee naudojimo instrukcijoje;

●  jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo tabletės;

●  kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų pvz: akmenėlių, medienos gabaliukų ar sąvaržėlių;

●  jei kavos aparatas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabenęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus;

b) remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotoje serviso dirbtuvėje arba atstovybėje;

c) nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.